ZAPYTANIA OFERTOWE 2023

POLSKI ŁAD – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Ogłoszenie:

Centrum Kultury i Rekreacji ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ckir@ladek.pl do 15.12.2023 r. do godz. 16.00 lub przesłać pocztą/ złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 15.12.2023 r.

Szczegóły postępowania i dokumentacja znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
https://bip.ckirladek.pl/bip/polski-lad-13-11-2023/

Opublikował(a): Monika Słonecka

Ostatnia zmiana: