Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju utworzone zostało w 1992 r. na mocy Uchwały nr 12/91 Zarządu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój z dnia 25.10.1991 r.  Połączono wówczas trzy instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tego momentu biblioteka istnieje jako Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, łącząc w sobie Dział dla Dorosłych i Dział dla Dzieci.

Działalność Centrum Kultury i Rekreacji obejmuje przede wszystkim przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Cele funkcjonowania Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (gminnej instytucji kultury, w skład której wchodzą również: Biblioteka CKiR i Informacja Turystyczna) realizowane są w kilku zazębiających się obszarach:

  • organizacja imprez kulturalnych jako towaru na rynku usług turystycznych,
  • działalność kulturalno-edukacyjna i animacja lokalnej społeczności w kierunku uczestnictwa w różnych formach kulturalnych,
  • promocja Gminy Lądek-Zdrój,
  • upowszechnianie dóbr kultury wśród mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.

Opublikował(a): Monika Słonecka

Ostatnia zmiana: