Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

 

Utworzone w 1992 r. na mocy Uchwały nr 12/91 Zarządu Miasta i Gminy Lądek Zdrój z dnia 25.10. 1991 r.  Połączono wówczas trzy instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tego momentu biblioteka istnieje jako Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, łącząc w sobie Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci oraz dwie filie: w Radochowie i Trzebieszowicach.

Centrum Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Nadzór i opiekę nad CKiR sprawuje Burmistrz Miasta Lądka Zdroju.

Terenem działania instytucji jest miasto i gmina Lądek Zdrój z możliwością działania na obszarze całego kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe cele CKiR to upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez tworzenie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców miasta i gminy Lądek Zdroju, turystów, kuracjuszy i wczasowiczów oraz promocja walorów Gminy Lądek Zdrój.

Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność w czterech budynkach i trzech lokalach użytkowych:

 • zabytkowym obiekcie przy pl. Staromłyńskim 5 w Lądku Zdroju – głównej siedziby instytucji kultury – budynku po remoncie kapitalnym zrealizowanym w ramach ZPORR,
 • budynku po byłej szkole w Radochowie – siedzibie biblioteki wiejskiej i świetlicy środowiskowej
 • budynku po byłej szkole w Konradowie – siedzibie świetlicy „ Promyk Dnia”
 • budynku Świetlicy Wiejskiej w Skrzynce
 • lokalu użytkowym w Trzebieszowicach – siedziby filii Biblioteki
 • lokalu użytkowym Galerii Muzealnej im. Michała Klahra przy ul. Rynek 1 otwartej w kwietniu 2007 r.
 • lokalu użytkowym przy ul. Rynek 25 – galerii artystycznej, w której lokalni artyści prezentują swoje dokonania artystyczne ( malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne).

W połowie 2008 r. Rada Miejska Lądka Zdroju wprowadziła do statutu Centrum Kultury i Rekreacji zmiany polegające na włączeniu w obszar działalności instytucji działania związane z promocją walorów turystyczno – uzdrowiskowych Gminy Lądek Zdrój i podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystycznego Gminy Lądek Zdrój.

Po uprawomocnieniu się Uchwały nr XX/141/08 w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji znalazł się Punkt Informacji Turystycznej ( Rynek 1)  wyodrębniony ze zlikwidowanego Gminnego Centrum Informacji.

 

Dyrektorzy lądeckiej  instytucji kultury od 1992 r.

 1. Andrzej Czerniawski 1992 – 1993 i 1996
 2. Elżbieta Sosnowska 1993 – 1995
 3. Zbigniew Piotrowicz 1997 – 2003
 4. Stanisław Zieliński 2004 – 2007
 5. o. Dyrektora Andrzej Sikorski 2007
 6. o. Dyrektora Grzegorz Szałęga 2007/2008
 7. Małgorzata Bednarek – maj 2008

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju jest organizatorem i współorganizatorem kilku dużych projektów kulturalno – rekreacyjnych:

 1. Obchody Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego – 3 edycje
 2. Diecezjalny Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej ( współorganizacja)
 3. Lądeckie Lato Baletowe – Międzynarodowy Festiwal Tańca  – 10 edycji

( współorganizacja, a od 2006 r. – organizacja części artystycznej Festiwalu)

 1. Lądeckie Lato Muzyczne – VI edycji
 2. Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady – 13 edycji (www.przeglad.ladek.pl)
 3. Lądeckie Święto Plonów – Dożynki Gminne

Przy Centrum Kultury i Rekreacji działają zespoły artystyczne i pracownie

 • Zespół Orkiestry Zdrojowej koncertujący w Kawiarni Zdrojowej cztery razy w miesiącu. Kierownikiem zespołu jest p. Wiesław Dubiel;
 • Zespół „Skrzynczanki” ze wsi Skrzynka. W roku 2008 zespół obchodził 30 – lecie swojej działalności artystycznej;
 • Zespół wokalny ECLEE, prowadzony przez p. Dominikę Barabas;
 • Zespół taneczny „Damascus”, prowadzony przez Alicję Kwaśną
 • Dziecięcy Zespół Wokalny „Wiolinki”, prowadzony przez p. Dorotę Wieczorek
 • Pracownia Fotograficzna – opiekun: Marzena Zawal
 • Pracownia Teatralna – opiekun: Paulina Bagińska
 • Kółko Szachowe – opiekun: Piotr Stępiński
 • Klub Seniora
 • Lądeckie Bractwo Rycerskie – opiekunowie: Zbyszek Piotrowicz i Piotr Wiertelak

Opublikował(a): Monika Słonecka

Ostatnia zmiana: